Rugklachten? Pijn in je kaken? Contact Wat doen ze bij Fysiocratie? Fysiocratie snellinks
Rugklachten

Rugklachten

Meer dan de helft van onze bevolking krijgt in zijn of haar leven ooit last van rugpijn. Drie procent van de mensen die een huisarts bezoeken doen dit vanwege lage rugpijn. Begeleiding door de huisarts volstaat meestal: gelukkig hebben de meeste rugpijnpatiënten geen klachten die leiden tot langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren of werkverzuim.

Functie van de rug

De wervelkolom neemt een centrale positie in ons lichaam in. Door zijn buigzaamheid kunnen wij ons "in allerlei bochten wringen". Wanneer spieren de wervelkolom stevigheid geven zijn wij in staat doelgericht onze armen en benen te bewegen: gooien, slaan, schrijven, bedienen van instrumenten, schoppen, springen, lopen, fietsen, enz.. Ook in uitdrukkingen in de Nederlandse taal vinden wij de betekenis van de wervelkolom terug: gebukt gaan onder; ruggengraat tonen; je rug rechten; een brede rug hebben. Een goede rug geeft ons stabiliteit, houding, uitstraling en de mogelijkheid om ons bewegingsapparaat optimaal te gebruiken. De rug maakt zelf ook deel uit van dat bewegingsapparaat met zijn tientallen gewrichtjes, vele spieren en banden. Daarnaast beschermt de wervelkolom ook nog eens de vele zenuwbanen die er doorheen lopen.

Wanneer het mis is

Rugklachten behandeling

Rugklachten presenteren zich verschillend. Vaak zit de pijn onder in de rug maar soms ook hoger. Het hebben van een hernia kan zich op verschillende wijzen uiten. Mensen met dezelfde symptomen kunnen goed een verschillende oorzaak voor hun klachten hebben. Het is in eerste instantie aan de arts te beoordelen waar de klachten vandaan komen en wat de oorzaak is. Wanneer dat bekend is wordt er soms behandeling ingesteld waarvan fysiotherapie één mogelijkheid is. Als fysiotherapeut kijken wij op onze manier dan opnieuw naar de mogelijke oorsprong van de problemen.

Oorzaken

Er zijn vele afwijkingen aan de rug beschreven die klachten kunnen geven. De hernia is een bekend voorbeeld. Problemen kunnen worden veroorzaakt door tussenwervelschijfirritaties, spieren, bewegingsfunctiestoornissen van de gewrichten. Soms veroorzaken afwijkingen in de rug klachten elders (bijvoorbeeld beenpijn). Ook kunnen afwijkingen van elders juist pijn geven. De rug maakt immers deel uit van de gehele bewegingsketen. Zo kan bijvoorbeeld een stoornis in de heup gevolgen hebben voor de rug. Ook kunnen de inwendige organen pijn in de rug projecteren.

Wel klachten geen afwijkingen

Bij een aantal mensen met klachten aan de rug kunnen er geen duidelijke lichamelijke afwijkingen worden gevonden. Deze mensen worden soms niet goed begrepen terwijl er juist reële problematiek bestaat. Aandachtspunten en aangrijpingspunten voor diagnostiek en behandeling kunnen dan de algemene conditie of het psychisch functioneren zijn.

Therapie

Rugklachten zijn van allerlei aard. Wanneer de oorzaak van de klachten bekend is, of in ieder geval wanneer er na uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek duidelijke aangrijpingspunten voor therapie gevonden zijn, kunnen wij over gaan tot fysiotherapeutische behandeling. behandeling rugklachtenDeze behandeling heeft altijd tot doel het functioneren van de rug te verbeteren: dus bewegen! Veelal is bewegen ook het middel om tot verbetering te komen: een actief beleid middels oefentherapie. Daaronder valt bijvoorbeeld: houdingsinstructie (ook van belang op het werk), spierversterking, coördinatie- en conditietraining, lenigheidsoefeningen, enz.. Wanneer oefentherapie ondersteund moet worden met andere behandelmethoden maken wij gebruik van massage / triggerpoint behandeling, manuele technieken, ontspanningstechnieken. Tevens is het van belang dat een patiënt inzicht krijgt in zijn klachten heeft en advies krijgt over het omgaan ermee.

Wij helpen u graag verder

Wij weten dat uw rug uw sport/werkprestatie bepaalt en geven u daarom graag die "steun in de rug".