Nekpijn? Visie Fysiocratie Mimetherapie Fysiocratie snellinks
Klachtenregeling Fysiocratie

Klachtenregeling

Bent u tevreden: Vertel het door!
Heeft u een klacht: vertel het ons!

Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling, geef het aan. Dit kan per e-mail, telefonisch of persoonlijk. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).