Rugklachten? Aloe vera producten? Contact Wat doen ze bij Fysiocratie? Fysiocratie snellinks
Registraties Fysiocratie

Praktijkgegevens

Als fysiotherapeut en praktijk is het noodzakelijk om een aantal registraties te hebben. Fysiocratie heeft al deze registraties. Hier onder staan de registraties vermeld en het nummer vermeld. Wat de registraties inhouden staat daaronder.

BIG-registratie: 99058094304
AGB-code praktijk: 04-063333
AGB-code therapeut: 04-105063
Centraal Kwaliteitsregister: 65021
Vermelding in de registers:
- Algemeen Practicus
- Manueel Therapeut
Kamer van Koophandelnummer: 30279519

BIG-register: Om jezelf fysiotherapeut te mogen noemen en om zelfstandig handelingen te mogen uitvoeren is het van de belang dat de zorgverlener geregistreerd staat bij de Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bigregister.nl.

AGB-code praktijk: Deze organisatie registreert alle medische & paramedische instellingen en praktijken in Nederland. Deze code wordt gebruikt ter identificatie bij declaraties. Zorgverzekeraars weten door dit nummer direct om welke praktijk het gaat. www.agbcode.nl

AGB-code therapeut: Dit is een persoonlijke code voor de therapeut. Ook dit nummer is van belang voor de identificatie door zorgverzekeraars. www.agbcode.nl

Centraal Kwaliteitsregister: Om de kwaliteit hoog te houden heeft het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een kwaliteitsregister opgericht. Iedere 5 jaar moet worden aangetoond dat je aan deze criteria voldoet en of je heringeschreven mag worden. www.fysiotherapie.nl

Kamer van Koophandel: De Kamer van Koophandel registreert bedrijven. Sinds 2010 is het ook voor fysiotherapeuten noodzakelijk geworden om zich hier in te schrijven. www.kvk.nl