Nekpijn? Visie Fysiocratie Mimetherapie Fysiocratie snellinks
Vergoeding Fysiocratie

Vergoeding

De fysiotherapeut kan zonder verwijzing worden bezocht, om middels een screening te laten beoordelen of de klachten fysiotherapeutisch behandeld kunnen worden. We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en kijken of er geen contra-indicaties zijn. Daarna volgt er een onderzoek. Wanneer het om een indicatie gaat die voorkomt op de landelijke lijst van chronische aandoeningen is het wel verplicht een verwijzing van de huisarts of specialist te hebben. In de praktijk en op de website staan onze tarieven vermeld. U krijgt zelf de nota thuis die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar indien u verzekerd bent voor fysiotherapie. De door ons gehanteerde tarieven kunnen afwijken van de tarieven die uw zorgverzekeraar vergoed. U bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en hoeveel behandelingen u verbruikt hebt.

Fysiotherapie wordt voor iedereen boven de 18 jaar voor het grootste deel uit de aanvullende verzekering vergoed:

  • De aanvullende verzekering heeft geen invloed op het eigen risico
  • Het verplichte eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder

Vergoeding kinderen tot 18 jaar:

  • Niet chronische aandoeningen: 18 behandelingen per indicatie per jaar uit de basisverzekering, daarna vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding chronische aandoeningen 18 jaar en ouder:

  • De vergoeding van medisch noodzakelijke behandelingen voor chronische patiĆ«nten wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. Dit valt in de regeling van het verplichte eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

U bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en hoeveel behandelingen u verbruikt hebt. Er kunnen verschillen bestaan tussen de vergoedingen van natura- en restitutiepolissen.