Wie is Fysiocratie? Dry Needling Mindfulness Tennisarm Fysiocratie snellinks

Mimetherapie

Ongeveer 1 op de 5000 mensen krijgt te maken met een (tijdelijke) uitval van de nervus facialis. Dit uit zich in het uitvallen van 1 kant van het gezicht en in sommige gevallen vindt er ook verandering plaats van gehoor en smaak. Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. Een aangezichtsverlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Uw arts heeft met u besproken wat de oorzaak is bij u. We denken meestal niet na over de bewegingen die ons gezicht kan maken. Normaal werken de spieren links en rechts min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen.

Mimetherapie is een behandeling voor mensen met een eenzijdige aangezichtsverlamming of Bell’s Parese. Je kunt terecht direct nadat de klachten zijn ontstaan. Maar ook als je al langer last hebt van aangezichtsverlamming en mogelijke (rest)klachten. Het doel van de behandeling is ontspannen en het ondersteunen van het zelf-herstellend vermogen van je lichaam.

Het doel van de behandeling is de symmetrie in uw gezicht te bevorderen. Tijdens de therapie leren we u de bewegingen van uw gezicht beter onder controle te krijgen. Dit doen we, zodat uw gezicht zo symmetrisch mogelijk beweegt bij eten, drinken, praten of het uitdrukken van bepaalde emoties. Zo leert u om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

Behandeling met mimetherapie

De behandeling met mimetherapie bestaat in eerste instantie uit informeren over klachten en het te verwachten herstel. Door gestandaardiseerde vragenlijsten en testen meten we de huidige status en kunnen we de progressie meten. De problemen die ervaren worden in het dagelijkse leven worden in kaart gebracht en zoeken we naar praktische oplossingen hiervoor.

Binnen de mimetherapie maken we onder andere gebruik van:

  • (zelf)massage van het gezicht
  • oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
  • het verschil tussen spanning en ontspanning
  • beheersing van ongewenste mee bewegingen (synkinese)
  • verbetering van activiteiten zoals eten, drinken en spreken of zingen
  • het oefenen van gezichtsuitdrukkingen en emoties met en zonder spiegel
  • het omgaan met een aangezichtsverlamming

Resultaat

De aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen meestal niet 100 procent door de behandeling. Wel is de verwachting dat je door regelmatig oefenen en masseren meer controle krijgt over jouw gezicht en je gezichtsuitdrukking. De behandeling en methode wordt door veel mensen als prettig ervaren.