Wie is Fysiocratie? Dry Needling Mindfulness Tennisarm Visie Fysiocratie Fysiocratie snellinks
Triggerpoint

Behandeling Triggerpoints / Myofasciale pijn

Alle informatie over myofasciale pijn

Therapie - Behandeling

Allereerst zal worden begonnen met het herkennen van het pijngebied van de patiënt. De therapeut kijkt welke spieren de pijn kunnen veroorzaken en onderzoekt deze spieren. De myofasciale triggerpoints bevinden zich in een verharde streng en voelen bij palpatie (onderzoek) aan als een plaatselijke verdikking. De patiënt ervaart door druk de herkenbare pijn. Tevens wordt er gekeken naar de afname van spierkracht en spierlengte. De therapie zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints, waardoor de strakke spierstrengen die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning worden losgemaakt. De pijn zal hierdoor afnemen. Ook de lengte van de spier moet weer genormaliseerd worden. Hiervoor bestaan verschillende therapeutische technieken.
De meest gebruikte technieken zijn:

 • triggerpoint dry needling
 • triggerpoint compressie d.m.v. aanhoudende druk op het triggerpoint
 • Cirkelvormige knedingen met toenemende druk
 • Strijkingen met ijs gecombineerd met spierrekking (het blijkt dat een spierspasme/afweerspanning t.g.v. rek te remmen is door een kortdurende intense koude prikkel toe te dienen op de huid boven de spier met zijn MFTP en bijbehorende uitstralingsgebied)
 • Warmte applicatie (dit leidt tot ontspanning in de spier)
 • Contract-relax (aanspannen en ontspannen)
 • Leren ontspannen van de spier (m.b.v. de myofeedback apparatuur)
 • Houdingsadviezen en eventuele oefeningen

De hoeveelheid benodigde behandelingen is moeilijk aan te geven, daar geen persoon hetzelfde is. Er bestaat veel verschil in reactievermogen tussen mensen onderling, met name in het tempo waarin myofasciale triggerpoints te inactiveren zijn. Hoe resoluter en consequenter een patient zijn veroorzakende en klachtonderhoudende factoren aanpakt, des te sneller een goed resultaat wordt bereikt. In het algemeen geldt: hoe langer de periode tussen het ontstaan van de klachten en het begin van de behandeling, des te groter het aantal benodigde behandelingen.

Wat kunt U zelf doen?

Belangrijk is om te ontdekken welke activiteit en/of houding precies de pijn veroorzaakt. Zo kan de therapeut analyseren welke spieren hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook is het belangrijk na te gaan welke klachtenonderhoudende factoren een rol spelen, bijvoorbeeld stress, werkhouding etc. Vanzelfsprekend dient de patiënt een actieve rol in te nemen in de behandeling door eventuele adviezen en oefeningen uit te voeren en actief mee te denken met de behandeling.

Therapie

Het behandelen van myofasciale triggerpoints kan op diverse manieren. De myofasciale triggerpoints zijn te inactiveren ( het doen verdwijnen van de spierverhardingen, inclusief de daarmee verbonden symptomen) door:

 • Aanhoudende druk (compressie) in het verleden vaak ischaemische compressie techniek genoemd
 • Diepe massage technieken, zoals lengte strijkingen
 • "Ice and Stretch"
 • Ultrageluid, laser e.d.
 • Injectie therapie
 • Dry needling (zonder toediening van injectievloeistof)
 • Injectie met verdovende middelen
 • Injectie met Botoline toxine (beter bekend als BOTOX)

Dry Needling

In onze praktijk is de mogelijkheid om behandeld te worden met triggerpoint dry needling. Deze techniek (met acupunctuurnaaldjes worden myofasciale triggerpoints aangeprikt) is zeer effectief en kan in veel gevallen leiden tot een snel verminderen van pijnklachten. De werking van deze techniek is inmiddels in wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Allereerst maken wij U er op attent dat hoewel bij triggerpoint dry needling gebruik wordt gemaakt van acupunctuurnaalden,triggerpoint dry needling geen acupunctuur is. Acupunctuur wordt toegepast door acupuncturisten. Zij hebben een andere opleiding, andere zienswijze en streven in hun behandeling andere doelen na. Triggerpoint dry needling is geen behandeling op zich, maar een behandeltechniek. Er bestaan verschillende technieken en diverse opleidingen in Nederland. De ervaring leert dat het combineren van diverse dry needling technieken de beste resultaten oplevert. De ene dry needling therapeut kan dus verschillen van de andere!

Korte uitleg van de werkwijze:

Het maakt deel uit van een behandeling die er op gericht is klachten te laten verdwijnen en de kans op herhaling te verkleinen. Daarvoor is meer nodig dan alleen het aanprikken van myofasciale triggerpoints. Er is veel aandacht voor klachtenonderhoudende factoren, zoals bijvoorbeeld een verkeerde (werk-)houding, teveel spieraanspanning, chronische overbelasting en dergelijke. Triggerpoint dry needling maakt het tevens gemakkelijker om andere (fysiotherapeutische of manueeltherapeutische) behandelingen uit te voeren.

Triggerpoint dry needling is volgens de wet BIG art. 36 geen voorbehouden behandeling. Het is dan ook voor fysiotherapeuten in Nederland toegestaan deze vorm van behandeling toe te passen, mits de fysiotherapeut daarvoor een relevante vervolgopleiding heeft gevolgd. Omdat triggerpoint dry needling een nog vrij onbekende behandeltechniek is in Nederland, dienen wij voorafgaand aan de behandeling de patiënt goed te informeren en de behandelovereenkomst schriftelijk vast te leggen.

Hiermee geeft u aan dat u geïnformeerd bent door de fysiotherapeut, de informatie heeft begrepen en dat u akkoord bent het behandelingsvoorstel. Uiteraard blijft de therapeut verantwoordelijk voor de behandeling en zal hij zorgvuldig en professioneel te werk gaan.