Nekpijn? Visie Fysiocratie Mimetherapie Fysiocratie snellinks
Visie Fysiocratie

Visie

Fysiocratie betekent natuurkracht. Het lichaam is een zelfherstellend mechanisme.
In de therapie die wordt gegeven bij Fysiocratie wordt van hieruit gewerkt. Door herstelbelemmerende factoren kan het lichaam vaak niet of niet volledig herstellen.

In mijn werk als fysiotherapeut – manueel therapeut heb ik ervaring op gedaan op het gebied van lichamelijke klachten en hun herstel. Het viel me regelmatig op dat bepaalde cliënten steeds terug vielen in hun klachten(patroon). Mijn visie is om deze schakels op te sporen en aan te pakken. Mede door verder te kijken dan de grenzen van ons vak, merk je vaak dat je bij chronische en/of recidiverende klachten waar nodig multidisciplinair moet werken.

Voorbeelden hiervan zijn: onaangepast houdings- en bewegingsgedrag, psychische factoren, voeding- en leefstijl en andere ziektes en/of aandoeningen. Bij mensen met chronische klachten proberen we alle factoren die het herstel mogelijk belemmeren in kaart te brengen. De volgende stap is dan om te onderzoeken of deze factoren het herstel ook daadwerkelijk hinderen en indien nodig te verbeteren.

De wil om zelf aan je herstel te werken is voorwaarde van de therapie. Te vaak merk ik dat cliënten hun probleem bij de desbetreffende therapeut neerleggen en vragen om een oplossing. In mijn visie is dat niet mogelijk. Ik ben van mening dat ik nog nooit een cliënt beter heb gemaakt. Ik zorg er alleen voor dat alle factoren voor herstel aanwezig zijn waardoor iemand zelf kan zorgen dat herstel kan optreden.

Kortom: Samen werken aan uw gezondheid!